Proračun

2021
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine " br. 78/15 i 102/19) i članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/09 i "Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18- pročišćeni tekst i 1/21), Načelnik Općine Stara Gradiška donosi: 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 2. sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine, donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu  

Općinsko vjeće Općine Stara Gradiška na 24. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijelo je Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Proračun Općine Stara Gradiška za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu 

Vodič za građane 

Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014