Društvene djelatnosti

Općina Stara Gradiška u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom i zakonima dodijeljeni državnim tijelima a odnose se na brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport.

Društvene djelatnosti

Zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o sportu, (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Uredba o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15)

Odluke
Obrasci