II. javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2019. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16 i 2/19 ), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje:

II. javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2019. godini.

Općina Stara Gradiška  sufinancirat će u 2019. godini programe/projekte koje provode udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;

svi koji imaju programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja koje je predmet javnog poziva

 

Dokumenti:

  1. II. javni poziv tekst
  2. Obrazac obračuna prihoda i rashoda
  3. Obrazac prijave
  4. Obrazac proračuna
  5. Obrazac za izvješće o provedbi programa
  6. Upute za prijavitelje