Poziv za dostavu ponude za nabavku traktora

Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/44-01-17-1 od 09.01.2017. god. i URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponude za nabavku traktora ”

Predmet nabave: Predmet poziva za dostavu ponude je nabava traktora.
Evidencijski broj nabave: 29/18-JN
Procijenjena vrijednost: 150.000,00 kn

Odluka o odabiru