Strateški razvojni program

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara
Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 24. sjednici održanoj 10. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Stara Gradiška za razdoblje od 2016. do 2020.godine.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (″Narodne novine“ br. 89/18) i članka 47. Statuta  Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Načelnik Općine Stara Gradiška donosi 

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17)  i  članka 47. Statuta  Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Načelnik Općine Stara Gradiška donosi 

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Načelnik Općine Stara Gradiška donosi