LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023 GODINI

Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na temelju članka 21. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 10/18 i 4/22) i Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023., objavljenog 11. listopada 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Stara Gradiška, utvrđuje  Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/2023. 

Lista reda prvenstva