Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2022. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16, 2/19 i 6/21), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2022. godini 

Općina Stara Gradiška  sufinancirat će u 2022. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja brige o djeci i starijim osobama. Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana posebno djece i starijih osoba. 

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
  • svi koji imaju programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja koje je predmet javnog poziva.

Javni poziv i dokumentacija nalaze se u prilogu