OBAVIJEST STANARIMA - Sufinanciranje povećanja iznosa pričuve zbog izrade tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrada u naselju Stara Gradiška

Sukladno Odluci o sufinanciranju povećanja iznosa pričuve zbog izrade tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrada u naselju Stara Gradiška, KLASA: 402-08/22-01/14, URBROJ: 2178-24-01-22-1, od 11. srpnja 2022. godine, pozivaju se zainteresirani vlasnici/suvlasnici stambenih jedinica u zgradama u naselju Stara Gradiška i to:

  •  zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Tomislava 2 i 4, izgrađena na k.č.br.184/31, k.o. Uskoci,
  •  zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Tomislava 1, 3, 5, 7 i 9, izgrađena na k.č.br.184/26, 184/27, 184/28, 184/29, 184/30, sve k.o. Uskoci,
  •  zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Petra Svačića 4, 6 i 8, izgrađena na k.č.br. 184/23, 184/24, 184/25, sve k.o. Uskoci,
  •  zgrade na adresi Stara Gradiška, Cvjetni trg 5, 6, 7, 8 i 9, izgrađena na k.č.br. 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, sve k.o. Uskoci,

da radi ostvarivanja prava na sufinanciranje povećanja iznosa pričuve mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje – nadoknadu sredstava osobno u prostorijama Općine Stara Gradiška ili u obliku preporučene poštanske pošiljke.

Rok za podnošenje zahtjeva za 2022. godinu je 28. srpnja 2022. godine.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Stara Gradiška ili na internetskim stranicama Općine Stara Gradiška: www.staragradiska.com .

Zahtjev za sufinanciranje – nadoknadu sredstava podnosi se osobno u prostorijama Općine Stara Gradiška ili u obliku preporučene poštanske pošiljke.

Potrebne informacije možete zatražiti putem telefona na broj 035/374-051 ili osobnim dolaskom u prostorije Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška. 

Potrebni obrasci nalaze se u prilogu