Obavijest korisnicima inozemnih mirovina - isplata COVID-19 dodatka

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (iz država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju), isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti ako Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec ožujak 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 3. svibnja 2021. do najkasnije 30. lipnja 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem Tiskanice za dostavu podatka o visini inozemne mirovine ili putem online obrasca
Dokazom se smatra:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi svota mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.

 

Izvor. mirovinsko.hr