LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021 GODINI

Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na temelju članka 21. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 10/19) i javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Općine, utvrđuje Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020/2021.

Lista reda prvenstva