Obnova Doma kulture

Dana  09.12. 2019. godine  potpisan je ugovor o financiranju obnove Doma kulture u Staroj Gradišku. Ovaj projekt odobren je  u sklopu mjere 7.4.1. ruralnog razvoja , vrijednost projekta je pet milijuna kuna. 

Načelniku općine Stara Gradiška ugovor je uručila ministrica poljoprivrede gđa . Marija Vučković i ravnateljica APPRRR-a gđa. Matilda Copić na svečanosti u Vukovaru. Provedba ovoga projekta planira se za drugu polovicu 2020 godine i 2021. godinu. 

vukovar potpis ugovora