Lista reda prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 godini

Jedinstveno upravni odjel Općine Stara Gradiška na temelju članka 21. Odluke o stipendiranju studenata ( "Službeni vjesnik općine Stara Gradiška" br. 10/19) javnog natječaja za dodjelu stipendija  za akademsku 2019/2020. godinu objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Općine , utvrđuje  Lista reda prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 godini

 

Lista reda prvenstva