Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst),  Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca. 

Tekst javnog popisa s popisom trupaca kai i obrazac ponude nalaze se u privitku.