Lista reda prvenstva za dodjelu stipendija

Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na temelju članka 21. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 10/18) i Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019 objavljenog dana 14. siječnja 2019. godine na oglasnoj ploči/web stranicama Općine Stara Gradiška, utvrđuje " Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija" . 

Lista reda prvenstva može se preuzeti u prilogu .