Poziv na dostavu ponuda-nabava opreme i instaliranje wifi hotspot sustava

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i

Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ:2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje: "Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instaliranje wifi hotspot sustava u okviru Programa WiFi4EU" 

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

Odluka o odabiru