Poziv za dostavu ponuda- Javna rasvjeta

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i

članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE:

 ZAMJENA POSTOJEĆIH SVJETILJKI JAVNE RASVJETE LED SVJETILJKAMA U NASELJU STARA GRADIŠKA I GREĐANI

Dokumentacija se može preuzeti u prilogu

Odluka o odabiru