Poziv na dostavu ponuda - Javna rasvjeta

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA  ZA NABAVU I UGRADNJU LED SVJETILJKI JAVNE RASVJETE U NASELJU GORNJI VAROŠ, GREĐANI, STARA GRADIŠKA, NOVI VAROŠ

Predmet nabave obuhvaća isporuku i postavljanje LED svjetiljki i ostalih elemenata javne rasvjete u sklopu zamjene dijela postojeće cestovne rasvjete ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitijom rasvjetom. Detaljan opis predmeta nabave, vrsta, količina i posebni zahtjevi vezani za isto, utvrđeni su Troškovnikom - PRILOG I. i Tehničkim uvjetima - PRILOG II. ovog Poziva na dostavu ponude.

Dokumentacija se može pruzeti u prilogu. 


 Odluka o odabiru