Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst),  Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje "Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca " . Tekst natječaja i obrazac ponude možete preuzeti u prilogu.

Odluka o poništenju javnog poziva