Prirodne znamenitosti

Na području Općine Stara Gradiška točnije pokraj sela Novi Varoš nalazi se specijalni rezervat šumske vegetacije Prašnik. To je jedna od zadnje očuvanih starih slavonskih šuma hrasta lužnjaka i običnog graba. O ovome rezervatu mogu se naći impresivni primjerci hrasta lužnjaka koji zadivljuju svojom veličinom i tu se može vidjeti kako je izgledala stara slavonska šuma i koje bogatstvo je imala. Nažalost tijekom domovinskog rata predio šume prašnik je bio na prvoj crti bojišnice pa iako je sam rezervat razminiran okolna šuma još se nalazi u minsko sumnjivom području.

Prašnik , specijalni rezervat šumske vegetacije . Nalazi se na području Uprave šuma Nova Gradiška, šumarija Stara Gradiška u gospodarskoj jedinici Prašnik odjel 7a. Površina tog odjela iznosi 53,35 ha a u njemu se nalaze zadnji ostatci 250 – 300 godina stare , u svijetu čuvene sastojine slavonskog hrasta lužnjaka. Na području cijelog rezervata šumske vegetacije razvijene su dvije šumske zajednice :šuma hrata lužnjaka i običnog graba i šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem.


Zbog svoje izuzetne ljepote i visoke životne dobi ove sastojine su izuzete iz redovnog gospodarenja još 1928 godine te se te mjere s manjim izuzetcima provode do danas . Zahvaljujući tome danas se u tom odjelu nalazi 1487 starih stabala hrasta lužnjaka 41 stablo graba i 7 stabala bukve. Prsni promjeri stabala hrasta lužnjaka na pojedinim primjercima iznose i 204 cm. A totalne visine stabala se kreću do 41 m.

U prosjeku u ovim sastojinama po 1 ha ima 27 stabala hrasta lužnjaka s drvnom masom od 500 m3

1 akademik Slavko Matić , dr. sc. Dipl. Ing. Šumarstva
Šumarska enciklopedija , izdavač HLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1987. god