Obrtništvo

Prema podacima Ministarstva poduzetništva i obrta – obrtnog registra iz mjeseca studenog 2012. godine, na području Općine Stara Gradiška u radu su slijedeći obrti.