Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Stare Gradiške

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 10. kolovoza 2023. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici općinske zgrade.

.

Poziv za 13. sjednicu 

      -     Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 24. svibnja 2023. godine

      -     Aktualni sat

  1. Prijedlog izmjena Proračuna Općine Stara Gradiška za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
  2. Prijedlog izmjena  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
  3. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
  4. Prijedlog izmjena Programa socijalne skrbi u 2023. godini
  5. Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
  6. Prijedlog izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2023. godini
  7. Prijedloga izmjena Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2023. godini
  8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgrađene građevine u 2023 godini

 

Molimo da se zakazanoj sjednici obavezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.