Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane olujnim nevremenom - obavjest o načinu prijave štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima, te poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima

Župan Brodsko-posavske županije donio je dana 21. srpnja 2023. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom praćenim jakim udarima vjetra  i obilnom kišom (KLASA: 320-12/23-01/11, URBROJ: 2178-04-02/03-23-1)  zbog olujnog nevremena od dana 19. 07. 2023. godine koje je prouzrokovalo štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima, te poljoprivrednim kulturama  i všegodišnjim nasadima- osobito vinogradima i voćnjacima na području cijele Brodsko-posavske županije.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019) pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini i/ili poljoprivrednim nasadima s područja Općine Stara Gradiška nastala šteta od navedene prirodne nepogode, da podnesu prijavu štete Općini Stara Gradiška u pisanom obliku na propisanom obrascu (Obrazac PN).

Obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Stara Gradiška ili u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode bez obzira na način dostave.

Prijave se podnose na propisanom obrascu putem pošte na adresu Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, ili osobno u prostorijama Općine Stara Gradiška radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Uz obrazac prijave podnosi se i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, te sljedeći dokumenti:

  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice)

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Stara Gradiška, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, na kontakt telefon: 035/374-051 ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Obrasci se nalaze u prilogu.