Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), Načelnik Općine Stara Gradiška donosi

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška