OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA - Isplata novčane naknade za troškove ogrjeva u 2022. godini

Isplata novčane naknade za trošak ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Stare Gradiške koji se griju na drva vršiti će se 19. listopada 2022. godine (srijeda) od 13:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.