Obavijest za prijavu štete od prirodne nepogode izazvane sušom za području Općine Stara Gradiška

Župan Brodsko-posavske županije donio je dana 05. rujna 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane sušom (KLASA: 320-12/22-01/37, URBROJ: 2178-04-02/03-22-1) za područje Općine Stara Gradiška, a koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve 2022. godine, djetelinsko-travnim smjesama i višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima u vremenu od travnja do rujna 2022. godine.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019) pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Stara Gradiška nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete Općini Stara Gradiška u pisanom obliku na propisanom obrascu (Obrazac PN).

Obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Stara Gradiška ili u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode bez obzira na način dostave.

Prijave se podnose na propisanom obrascu putem pošte na adresu Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, ili osobno u prostorijama Općine Stara Gradiška radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Uz obrazac prijave podnosi se i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, te sljedeći dokumenti:

  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice)

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Stara Gradiška, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, na kontakt telefon: 035/374-051 ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.