Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka-prijava polaznika/polaznica

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, rok za podnošenje prijava je 15. kolovoz 2022. godine.

Program će započeti najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.
 
Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
  • nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,
  • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
  • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
  • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
  • nisu članovi političke stranke. 

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  • popunjen obrazac prijave na natječajkoji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova  ili u policijskim postajama,
  • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
  • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
  • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se sukladno potrebama Ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.
 
Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova. 

Sve ostale informacije vezane za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka možete pronaći u prilogu i na sljedećoj poveznici; 

https://mup.gov.hr/vijesti/krece-novi-natjecaj-za-program-srednjoskolskog-obrazovanja-odraslih-za-zanimanje-policajac-policajka/288626