Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova - Izgradnje parkirališta, pješačke staze i javne rasvjete u Staroj Gradiški, Ul. Ljudevita Posavskog

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje "Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje parkirališta, pješačke staze i javne rasvjete prema proizvodno/poslovnoj zoni u Staroj Gradiški, Ulica Ljudevita Posavskog"

Dokumentacija se nalazi u prilogu  

Odluka o odabiru