Ponovljeni poziv za dostavu ponuda - održavanje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/24-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Dokumentacija se nalazi u prilogu. 

Odluka o odabiru