Ponovljeni poziv za dostavu ponuda - postavljanje stupova i ugradnja kamera za video nadzor na području Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09. 01. 2017. godine i

Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje "Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za predmet nabave - postavljanje stupova i ugradnja kamera za video nadzor" 

Dokumentacija se nalazi u prilogu

 Odluka o odabiru