Službeni vjesnik

Na 12. sjednici Općinskog Vijeća Općine Stara Gradiška održanoj dana 6. ožujka 2011. godine donešena je odluka (točka 3.  dnevnog reda) o izmjenama Statuta Općine Stara Gradiška čime su se stvorili uvjeti za objavljivanje Službenog Vijesnika Općine Stara Gradiška. Do sada su se svi akti objavljivali u Službenom Vjesniku Brodsko posavske županije. Razlozi zbog čega se pristupilo ovim izmjenama su ekonomske prirode jer će se samostalnim objavljivanjem Službenog Vjesnika uštedjeti oko 20.000,00 kn.
Službeni vjesnik će u digitalnom obliku biti dostupan i na web stranicama općine Stara Gradiška.

Službeni vjesnik