Oglas za prijem u službu

Na temelju članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška raspisuje:

Oglas za prijam namještenika službu na određeno vrijeme na 6 (šest) mjeseci  u Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na radno mjesto: 

Komunalni radnik, 1 izvršitelj m/ž, 

tekst oglasa i ostale informacije nalaze se u prilogu  

Obavijest o testiranju kandidata 

Rješenje o prijmu