Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Stare Gradiške

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u konferencijskoj sali Doma kulture u Staroj Gradiški

Poziv za 17. sjednicu

Dnevni red:

 - Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 20. prosinca 2023. godine

 - Aktualni sat

1. Zvješće Mandatne komisije 

a) Prijedlog Zaključka o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

b) Prijedlog Zaključka o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

c) Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Stara Gradiška za 2023. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. Prijedlog Odluke o raspodijeli  rezultata za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška 

7. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

 

Molimo da se zakazanoj sjednici obvezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate