NOVČANA POMOĆ STARAČKIM KUĆANSTVIMA - javni poziv za podnošenje zahtjeva

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 5/22) obavještavaju se mještani Općine Stara Gradiška da mogu podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u prethodnoj godini ostvarila dohodak:

- jednaki ili manji od 225,63 EUR mjesečno jednočlano kućanstvo,

- jednaki ili manji od 291,99 EUR mjesečno dvočlano kućanstvo,

- jednaki ili manji od 358,35 EUR mjesečno tročlano kućanstvo.

 Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi stariji od 65 godina.

Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 265,45 EUR, a isplaćuje se u dva obroka tijekom kalendarske godine.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć staračkim kućanstvima podnosi se do 22. ožujka 2024. godine.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Stara Gradiška ili na internetskim stranicama Općine Stara Gradiška: www.staragradiska.com .

Uz zahtjev se za svakog od člana kućanstva prilaže preslika osobne iskaznice i potvrda nadležne ispostave porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu.

Potrebne informacije možete zatražiti putem telefona na broj 035/374-051 ili osobnim dolaskom u prostorije Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć staračkim kućanstvima