Javni poziv - PRODAJA TRUPACA

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21),

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca 

Tekst javnog poziva s popisom trupaca kao i obrazac ponude nalaze se u privitku 

Odluka o poništenju postupka