ODLUKA O ODABIRU - kandidata/kinja za radno mjesto - radnik/ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21) i Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine, Načelnik Općine Stara Gradiška donio je 

ODLUKA O ODABIRU - kandidata/kinja za radno mjesto - radnik/ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Temeljem Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stara Gradiška u projektu „Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije (KLASA: 112-03/24-01/001, URBROJ: 2178-24-01-24-2 od 12. veljače 2024.) i izvješća Povjerenstva za provedbu Javnog  poziva (KLASA: 112-03/24-01/001, URBROJ: 2178-24-01-24-24 od 23. veljače 2024.), na radno mjesto - radnik/ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, u projektu „Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije, izabiru se sljedeće kandidatkinje:

 

  1. Marija Ferković
  2. Lela Cindrić
  3. Ljubica Barić
  4. Mira Skopljak
  5. Janja Figurić
  6. Manda Karimanović
  7. Marica Jelinek
  8. Vlasta Filjević
  9. Snježana Bellina
  10. Ivanka Pavišić

Pozivaju se gore navedene kadidatkinje da dana 28.02.2024. godine u 10:00 sati u prostorije Općine na zaključenje Ugovora.

Molimo kandidatkinje da dostave presliku osobne iskaznice, broj tekućeg računa za isplatu plaća (ukoliko se sradi o blokiranom računu dostaviti podatke o zaštićenom računu), poreznu karticu.

 

Odluka se nalazi u prilogu