Obavijest- poziv na interviju kandidata/kinja za radno mjesto - radnik/ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stara Gradiška u projektu „Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije (KLASA: 112-03/24-01/001, URBROJ: 2178-24-01-24-1 od 12. veljače 2024.), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva, dana 22. veljače 2024., objavljuje  POZIV NA INTERVJU

 Kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/le formalne uvjete prijave na Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stara Gradiška u projektu „Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije, za radno mjesto - radnik/ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, pozivaju se na intervju koji će se održati 23. veljače 2024. godine (petak) s početkom u 10:00 sati.

 Intervju će se održati u prostorijama Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška.

 Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/le pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom i koji/je mogu pristupiti intrevjuu:

 • Mira Skopljak
 • Marica Jelinek
 • Ivanka Pavišić
 • Stanislava Matokanović
 • Ljubica Barić
 • Janja Figurić
 • Nataša Mlinarević Matokanović
 • Manda Karimanović
 • Snježana Rodić
 • Mira Zjalić
 • Snježana Bellina
 • Dragica Čović
 • Lela Cindrić
 • Renata Varalungović
 • Vlasta Filjević
 • Bojana Knežić
 • Marija Ferković
 • Marija Hrdžić

 Kandidati/kinje će o terminu intervjua biti obaviješteni/e i telefonskim putem.

Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet, ne može pristupiti intervjuu.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi na intervju u naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni poziv.

Kroz intervju se s kandidatima/kinjama utvrđuje radno iskustvo, motivacija, prilagodljivost, socioekonomski status.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Stara Gradiška (www.staragradiska.com) i na oglasnoj ploči Općine Stara Gradiška.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva