JAVNI POZIV-za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stara Gradiška u projektu„Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21) i

Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine,

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Stara Gradiška

u projektu„Zajedno za starije“ Zaželi – prevencija institucionalizacije 

Na radno mjesto:     - radnik/ca za pomoć u kući -     pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom,  na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Broj traženih radnika: 10 osoba.

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme - 32 mjeseca, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme.

Mjesto rada: područje Općine Stara Gradiška i područje Grada Nova Gradiška.

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
 • održavanje osobne higijene,
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • razina obrazovanja: osnovna škola, srednjoškolsko obrazovanje.

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac prijave – vlastoručno potpisan 
 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog poziva).

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom podnose na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, putem pošte ili osobno u prostorijama Općine Stara Gradiška u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim internetskim stranicama Općine Stara Gradiška, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zajedno za starije - ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Javni poziv biti će objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx  i internetskoj stranici Općine Stara Gradiška: www.staragradiska.com

Sve informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti u prostorijama Općine Stara Gradiška Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati ili putem telefona na broj: 035/374-051. 

Poziv za testiranje