JAVNI POZIV - Sufinanciranje povećanja iznosa pričuve zbog izrade tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrada u naselju Stara Gradiška

Sukladno Odluci o sufinanciranju povećanja iznosa pričuve zbog izrade tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrada u naselju Stara Gradiška (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 3/22, 4/22, 5/22 i 8/23), pozivaju se zainteresirani vlasnici/suvlasnici stambenih jedinica u zgradama u naselju Stara Gradiška i to:

-           zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Tomislava 2 i 4, izgrađena na k.č.br.184/31, k.o. Uskoci,

-           zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Tomislava 1, 3, 5, 7 i 9, izgrađena na k.č.br.184/26, 184/27, 184/28, 184/29, 184/30, sve k.o. Uskoci,

-           zgrade na adresi Stara Gradiška, Kralja Petra Svačića 4, 6 i 8, izgrađena na k.č.br. 184/23, 184/24, 184/25, sve k.o. Uskoci,

-           zgrade na adresi Stara Gradiška, Cvjetni trg 5, 6, 7, 8 i 9, izgrađena na k.č.br. 184/10 sve k.o. Uskoci,

da radi ostvarivanja prava na sufinanciranje povećanja iznosa pričuve za 2024. godinu mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje – nadoknadu sredstava. 

Zahtjev za sufinanciranje – nadoknadu sredstava podnosi se u razdoblju od 24. – 31. siječnja 2024. godine.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Stara Gradiška ili na internetskim stranicama Općine Stara Gradiška: www.staragradiska.com 

Potrebne informacije možete zatražiti putem telefona na broj 035/374-051 ili osobnim dolaskom u prostorije Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška. 

Ostale informacije i propisani obrasci nalaze se u prilogu