Odluka o izradi izmjena i dopuna (4. izmjene i doupne ) PPU-a Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 86. Zakona  o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, i 67/23) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/09 i "Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 - pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na  16. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donosi 

Odluku o izradi izmjena i dopuna (4. izmjene i dopune ) Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška 

Na temelju članka 88. Zakona  o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, i 67/23), Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška donosi

Obavijest o izmjenama i dopunama (4.izmjene i dopune) PPU-a Općine Stara Gradiška