LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2023/2024 GODINI

Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na temelju članka 21. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 10/18 i 4/22) i Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023., objavljenog 15. studenog 2023. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Stara Gradiška, utvrđuje  Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023/2024. 

Lista reda prvenstva