Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 06. prosinca 2023. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici općinske zgrade. 

Poziv za 15. sjednicu

 Dnevni red:

 - Usvajanje Zapisnika  sa 14. sjednice Općinskog vjeća održane 27. rujna 2023. godine

 - Aktualni sat

1. a) Prijedlog Proračuna  Općine Stara Gradiška za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

  b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2024. godinu

2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

4. Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2024. godini

5. Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

6. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2024. godini 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

8. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini

9. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2024. godini 

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stara Gradiška za redovito finaciranje političkih stranaka u 2024. godini

11. Prijedlog Odluke o porezima Općine Stara Gradiška

12. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stara Gradiška

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  te mjerama zaštite od požara

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća i članova radnih tijela

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika

18. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stara Gradiška u 2023. godini

     b) Plan razvoja sustva civilne zaštite u 2024. godini 

Molimo da se zakazanoj sjednici obvezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.