Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Stare Gradiške

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 27. rujna 2023. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici općinske zgrade.

Poziv za 14. sjednicu 

      -     Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 10.08.2023. godine

      -     Aktualni sat

  1. a) Prijedlog Zaključka o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

           b) Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika preminulog člana Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

       2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2023. godinu

       3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška

       4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Molimo da se zakazanoj sjednici obvezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.