Sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima -obavijest

Obavještavamo roditelje učenika 1. razreda srednjih škola da Općina Stara Gradiška sukladno Odluci o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza i smještaja i prehrane u učeničkim domovima redovitih učenika srednjih škola ("Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška" br. 7/17, 1/18 i 1/19), sufinacira prijevoz učenika srednjih škola u visini 25% iznosa mjesečne karte za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak) i  troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkom domu u iznosu od 39,82 eura/300,00 kn mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza i troškova smještaja i prehrane u učeničkom domu  podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Uz zahtjev se prilaže:

  • potvrda o upisu u srednju školu,
  • preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • potvrda o podmirenim obvezama prema Proračunu Općine Stara Gradiška

Obrazac zahtjeva nalazi se u prilogu.