Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška

10. svibnja 2023. godine 13:20:47

Na osnovi članka 78. stavak. 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("NN" 25/19), nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška 7. svibnja 2023. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stara Gradiška na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine utvrdilo je i objavljuje

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška