Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška

08. svibanj 2023. godine  08:48:20

 

Na osnovi članka 74. stavak. 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("NN" 25/19), a u svezi članka 76. stavaka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška 7. svibnja 2023. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stara Gradiška na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. godine utvrdilo je i objavljuje

Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Stara Gradiška