Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2023. godini

Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Programa javnih radova Općine Stara Gradiška za 2023. godinu „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“, Općina Stara Gradiška objavljuje 

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2023. godini

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Općine Stara Gradiška na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseci.

Broj traženih radnika: 2
Naziv radnog mjesta: komunalni radnik

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Mjesto rada: područje Općine Stara Gradiška
 

Prijave se podnose poštom na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu najkasnije do 02.05.2023. godine.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • obrazac prijave,
  • kopija osobne iskaznice,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • dokaz o posebnom statusu.

 Mjeru „Javni rad“ mogu koristiti:

  • osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
  • osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu. 

Odluka o odabiru