Proljetna sadnja drveća u parkovima

Općina Stara Gradiška i u 2023. godini nastavlja sa sadnjom različitih sadnica drveća i drvenastih kultura u parkovima i na drugim zelenim površinama na području Općine. Sadnjom 50 sadnica različitih vrsta drveća kao što su poljski jasen, lipa, pančićeva omorika i katalpa, nastavlja se kontinuirana zamjena osušenih i oštećenih stabala sa novim sadnicama. Uslijed mehaničkih oštećenja  zbog vremenskih nepogoda i napada različitih bolesti i štetnika Općina je uklonila iz parkova i sa zelenih površina više od 100 stabala. Pripremne radove i sadnju obaviti će djelatnici komunalnog pogona Općine tijekom ožujka i travnja.