Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/15), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Općina Stara Gradiška obavještava nositelje stvarnih prava na  kojima su izvedene  nerazvrstane ceste  u naselju Stara Gradiška  i to: Ulica Ljudevita Posavskog, kralja Petra Svačića, Cvjetni trg, kralja Tomislava, Trg hrvatskih branitelja  i Josipa Kozarca na k.č.br. 184/61 i Obala slavonskih graničara na  k.č.br. 208 k.o. Uskoci da Općina Stara Gradiška započinje postupak evidentiranja  predmetnih cesta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 07.11.2022. godine  (ponedjeljak) od 10:00 - 12:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška. 

Javni poziv nalazi se u prilogu.