Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 18. srpnja 2022. godine (ponedjeljak)  s početkom u 19:00 sati u velikoj vijećnici zgrade Općine.

Poziv za 8. sjednicu 

  • usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
  • Aktualni sat 

Dnevni red

  1. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

          b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2022. godinu

       2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

      3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

      4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

     5. Prijedlog dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2022. godini

      6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stara Gradiška

      7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Stara Gradiška

       8. a) Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška

           b) Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije

      9. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Stara Gradiška

     10. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priznanjima Općine Stara Gradiška

        b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 - Molimo da se zakazanoj sjednici obvezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.