Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

 Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 13. travnja 2022. godine (srijeda), u 19:00 sati u velikoj vijećnici zgrade Općine.

Poziv za 7. sjednicu 

  •  Usvajanje ZAPISNIKA sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
  • Aktualni sat
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu
  2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška
  6. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška za razdoblje 2022. - 2028. godine
  7. a) Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2022.- 2024. godine

          b) Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Stara Gradiška za razdoblje 2022. godinu

          c) Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška

          d) Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Stara Gradiška

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka davanja u zakup nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

 - Molimo da se zakazanoj sjednici obvezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.